Μελέτες Ασφαλείας

Η United Security παρέχει ολοκληρωμένες μελέτες ασφάλειας με βασικές συνιστώσες, την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη, την υψηλή ποιότητα, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθώς, επίσης, και την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων που αναλαμβάνει.

Μελέτες Ασφαλείας από την United Security

Οι μελέτες ασφάλειας συνοπτικά περιλαμβάνουν:

  • Σύνταξη Αξιολογήσεων (ΑΑΛΕ) και Σχεδίων (ΣΑΛΕ) Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το κώδικα ISPS
  • Εκπαίδευση προσωπικού λιμενικών εγκαταστάσεων για την υλοποίηση των διαδικασιών σύμφωνα με το σχέδιο ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης και διαρκής υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
  • Σύνταξη Σχεδίων Ασφάλειας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
  • Σύνταξη Προγραμμάτων Ασφάλειας Αερολιμένων και Αεροπορικών εταιρειών
  • Σύνταξη Κανονισμών Ασφάλειας εταιρειών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση ή την αρχική οργάνωση αυτών
  • Ανάλυση Απειλών (Risk Analysis)
  • Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών
  • Παρακολούθηση έργων (Project Management)

Θέλετε να Μάθετε Περισσότερα για τις Υπηρεσίες μας;
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας!


Επικοινωνία