Ασφάλεια Δικτύου

Ασφάλεια Δικτύου από την United Security

Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα, ώστε να αποτρέπονται οι επίδοξοι hackers από το να μπαίνουν στο δίκτυο για να υποκλέψουν ή να αλλοιώσουν δεδομένα.

Η φυσική πρόσβαση στους υπολογιστές και τις συσκευές ενός δικτύου πρέπει να ελέγχεται αφενός με τείχος προστασίας (firewall) και αφετέρου με περιορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης μόνο στα άτομα που έχουν την αντίστοιχη αρμοδιότητα για κάθε τύπο δεδομένων.

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προστασία ενάντια σε πάσης φύσεως κακόβουλο λογισμικό που αποσκοπεί στην καταστροφή, αλλοίωση ή υποκλοπή δεδομένων.

Κρίσιμο στοιχείο είναι η ύπαρξη των κατάλληλων διαδικασιών και πολιτικών ασφαλείας υπολογιστών και δικτύου που ορίζουν με ποιο τρόπο θα είναι δομημένο το δίκτυο και πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι χρήστες, ώστε να μη δημιουργούνται κενά ασφαλείας.

Η United Security, με τους ειδικούς συμβούλους πληροφορικής που διαθέτει, μπορεί να αντιμετωπίσει τις απειλές του δικτύου, αναλαμβάνοντας μελέτες και εργασίες ασφαλείας δικτύων, καθώς και τη δημιουργία των αντίστοιχων πολιτικών και διαδικασιών για τους χρήστες.

Θέλετε να Μάθετε Περισσότερα για τις Υπηρεσίες μας;
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας!


Επικοινωνία