Χρηματαποστολές

Η United Security αναλαμβάνει την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά χρημάτων, με ευέλικτες λύσεις παραλαβής και κατάθεσης, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται λειτουργικά οι επιχειρήσεις  και να επικεντρώνονται σε πιο ουσιαστικά επιχειρηματικά θέματα.

Με το σύστημα εντόπισης και παρακολούθησης στόλου οχημάτων που διαθέτει η United Security η διαδικασία μεταφοράς χρημάτων από το σημείο παραλαβής μέχρι την κατάθεση, παρακολουθείται συνεχώς.