Υπηρεσίες

Η United Security διατηρεί σε 24ωρη επιχειρησιακή λειτουργία Κέντρο Επιχειρήσεων το οποίο είναι στελεχωμένο από έμπειρο προσωπικό με πολυετή παρουσία στον χώρο.

Σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης το  επικοινωνεί και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές ή κρατικές υπηρεσίες ενώ παράλληλα καθοδηγεί και συντονίζει τις πρώτες ενέργειες του προσωπικού ασφάλειας στα σημεία εκδήλωσης.

Οι επικοινωνίες του Κέντρου γίνονται μέσω, Ενιαίου Ψηφιακού Συγκαναλικού Δικτύου TETRA, με VHF, κινητής τηλεφωνίας καθώς επίσης και  συμβατικών τηλεφωνικών γραμμών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων διαθέτει ειδικό λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων και παρέχει την δυνατότητα εντοπισμού και καταγραφής της ακριβούς θέσης αυτών σε όλη την ελληνική επικράτεια.