Στατικές Φυλάξεις

Ανεξάρτητα από τον φυλακτικό τομέα, το προσωπικό ασφαλείας της United Security έχει την εκπαίδευση και την εμπειρία να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μορφή βίας, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις και, παράλληλα έφαρμόζουν την πελατοκεντρική προσέγγιση εφόσον πρόκειται να εκτελούν καθήκοντα υποδοχής.