Προστασία V.I.P.

Η United Security διαθέτει έμπειρο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο στην συνοδεία υψηλών προσώπων είτε αυτά ανήκουν στον καλλιτεχνικό είτε στον επιχειρηματικό χώρο.

Για την ασφαλή μεταφορά αυτών χρησιμοποιούνται ειδικά εξοπλισμένα οχήματα με εκπαιδευμένο προσωπικό στην αμυντική οδήγηση και στην αποφυγή πιθανών κινδύνων.

Με πρωταρχικό σκοπό την προστασία της ζωής και σωματικής ακεραιότητας του πελάτη, οι συνοδοί ασφάλειας, λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της πλήρους εχεμύθειας σε ότι αφορά την ιδιωτική ζωή του κάθε προστατευόμενου.