Η εταιρεία

Η ίδρυση της εταιρείας United Security έθεσε ως κύριο στόχο την παροχή υψηλών υπηρεσιών ασφαλείας προσαρμοσμένες στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.

Έμπειρα διοικητικά στελέχη έχουν αναλάβει την ανάπτυξη εξειδικευμένων τμημάτων, μέσω αυστηρών διαδικασιών πρόσληψης, εκπαίδευσης αλλά και συνεχούς ενημέρωσης του προσωπικού της, δίνοντας έτσι στην United Security σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Ανταποκρινόμενη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες που παρουσιάζονται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, η United Security είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με συνέπεια και επαγγελματισμό, σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων, που επιθυμούν την συνεργασία και την συμβολή επαγγελματιών, προκειμένου να διαφυλάξουν την περιουσία τους.

 • Υπηρεσίες Ασφαλείας
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Ασφάλεια Αερολιμένων και Λιμένων
 • Ασφάλεια Κατασκευών
 • Μελέτες Ασφαλείας
 • Retail & Loss Prevention
 • Χρηματαποστολές
 • Ασφάλεια Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • Διαχείριση πλήθους
 • IT and high tech
 • Ασφάλεια Ξενοδοχείων
 • Logistics
 • Office boy

Αλλάζοντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, η United Security έχοντας μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε εξειδικευμένο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η United Security με μακροχρόνιες πελατειακές σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμη κερδοφορία,  προωθεί το επάγγελμα μέσω της κατάρτισης, των δίκαιων αμοιβών και την δημιουργία ευκαιριών σταδιοδρομίας, σε έναν κλάδο που ως γνωστό κυριαρχεί το "προσωρινό" και το "ανεκπαίδευτο" προσωπικό.