Ευκαιρίες απασχόλησης

Στην εταιρεία μας υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε προσωπικό ασφαλείας αλλά και σε διοικητικό προσωπικό.

Αν θέλετε να εργαστείτε μαζί μας, υποβάλετε το βιογραφικό σας: