Έλεγχος Ελλείματος

'Ένας από τους βασικούς στόχους των επιχειρήσεων λιανικής και χονδρικής πώλησης είναι η μείωση ελλείμματος, το οποίο προκύπτει από την διαφορά της φυσικής καταμέτρησης του αποθέματος και των περιεχομένων του συστήματος.

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της United Security, με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο ελλείμματος, αναλαμβάνει την δημιουργία, εκπαίδευση και εφαρμογή ενός ειδικού προγράμματος, προκειμένου να αποκτήσει η επιχείρηση την δυνατότητα να ελέγχει αυτόνομα τους παράγοντες που της δημιουργούν απώλειες.

Η επιτυχία του προγράμματος είναι αλληλένδετη με την ανιδιοτελή συνεργασία της επιχείρησης με την εταιρεία μας, που σαν αποτέλεσμα θα έχει την άμεση αύξηση των κερδών και τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών.