Από την καρδιά του Πειραιά σε όλη την Ελλάδα

Αλλάζοντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, η United Security έχοντας μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε εξειδικευμένο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η United Security με μακροχρόνιες πελατειακές σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμη κερδοφορία,  προωθεί το επάγγελμα μέσω της κατάρτισης, των δίκαιων αμοιβών και την δημιουργία ευκαιριών σταδιοδρομίας, σε έναν κλάδο που ως γνωστό κυριαρχεί το "προσωρινό" και το "ανεκπαίδευτο" προσωπικό.

Οι άνθρωποι της United Security είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της εταιρείας. Άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να παράσχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε κάθε πελάτη.